Regulamin Sklepu Internetowego orfi.pl/sklep

 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem orfi.pl/sklep oraz zasady dokonywania zakupów za jego pośrednictwem. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym (zwanym też w dalszej części regulaminu Klientem) a Sprzedającym.
  1. Kupujący: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu.
  2. Sprzedający: Jarosław Fiok prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ORFI Jarosław Fiok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 10/14, 00-625 Warszawa, NIP: 5211032229, REGON: 142491545. Firma posiada rachunek bankowy w Banku Millennium S.A. o numerze: 91 1160 2202 0000 0003 6597 6189.
   W dalszej części regulaminu firma ORFI Jarosław Fiok zwana jest skrótowo: ORFI.
 1. Serwis orfi.pl/sklep jest prowadzony przez Sprzedającego.
 1. Dane kontaktowe ORFI:
  https://orfi.pl
  sklep@orfi.pl
  tel.: +48 22 825 65 82
  fax: + 48 22 825 66 87
  tel. kom.: +48 600 48 10 14, +48 608 48 10 14
 1. Oferta sklepu internetowego orfi.pl/sklep obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 1. Sklep orfi.pl/sklep prowadzony jest przez ORFI.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE.
 1. Do skorzystania z oferty dostępnej za pośrednictwem orfi.pl/sklep (zwanym też w dalszej części regulaminu Sklepem) niezbędne jest:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową (najlepiej Google Chrome lub Opera),
 2. aktywne konto poczty elektronicznej,
 3. włączona obsługa plików Cookies,
 4. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
 1. Podstawowymi warunkami realizacji dokonanego zamówienia są:
 1. prawidłowo przeprowadzona rejestracja w serwisie orfi.pl/sklep oraz (w przypadku zamówienia wysyłkowego) podanie poprawnych danych do wysyłki przy składaniu zamówienia,
 2. zapoznanie się z regulaminem sklepu i zaakceptowanie jego zapisów.
 1. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 1. Informacje podane na stronach internetowych sklepu (opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 1. Zamówienia są przekazywane do realizacji po ich zweryfikowaniu (m.in. pod względem graficznym) przez pracownika ORFI (przez pracownika ORFI rozumie się pracownika zatrudnionego w firmie ORFI Jarosław Fiok lub osobę przez tą firmę upoważnioną do obsługi sklepu; przyjęcie takiego doprecyzowania ma zastosowanie również w innych zapisach regulaminu, gdzie występuje określenie: pracownik ORFI).
  Proces weryfikacji trwa zwykle nie dłużej niż 2 dni robocze. Niemożność skutecznego kontaktu z Klientem, w celu usunięcia przeszkód w pozytywnym zweryfikowaniu zamówienia, może skutkować brakiem możliwości jego realizacji.
 1. Do chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (status zamówienia: "Zaakceptowane, do realizacji" lub "Zaakceptowano, oczekuje na płatność") może być ono anulowane przez Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się z ORFI poprzez adres e-mail: sklep@orfi.pl.
 1. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez pracownika ORFI.
  Status zamówienia: "Zaakceptowane, do realizacji" (dla płatności przy odbiorze lub za pobraniem) lub "W trakcie realizacji" (dla płatności elektronicznych Przelewy24).
 1. O przekazaniu zamówionego produktu do wysłania przez firmę spedycyjną Klient jest powiadamiany drogą mailową.
 1. Czas realizacji przyjętego zamówienia wynosi do 5 dni roboczych (zwykle do 3 dni).
  ORFI zastrzega sobie możliwość wydłużenia powyższego terminu dla wyjątkowo dużych lub pracochłonnych zamówień. W takim przypadku termin realizacji zostanie przedstawiony Klientowi do akceptacji po weryfikacji zamówienia przez pracownika ORFI.
 1. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne. O wystąpieniu takiej sytuacji Klient zostaje poinformowany przez pracownika ORFI. W takim przypadku Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego produktu albo z całości zamówienia.
 1. ORFI zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku dostarczenia przez Klienta pliku (tekstu, grafiki) obrażającego uczucia innych osób (aspekty religijne, przemocy, rasizmu czy nazizmu, pornografia), naruszającego prawa osób trzecich, zawierającego treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe lub naruszającego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Klient oświadcza, że do przygotowanych prac posiada pełne prawa i bierze pełną odpowiedzialność w przypadku wykorzystania prac, do których takich praw nie posiada.
 1. WARUNKI DOSTAWY.
 1. Dostawa zamówionych produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 1. Termin przekazania przez ORFI zamówionych produktów do wysyłki przez firmę spedycyjną wynosi do 5 dni roboczych (zwykle do 3 dni), licząc od pojawienia się statusu zamówienia: "Zaakceptowane, do realizacji" (dla płatności przy odbiorze lub za pobraniem) lub "W trakcie realizacji" (dla płatności elektronicznych Przelewy24).
  ORFI zastrzega sobie możliwość wydłużenia powyższego terminu dla wyjątkowo dużych lub pracochłonnych zamówień.
 1. Przesyłka dostarczana jest w terminie określonym przez firmę spedycyjną dla danego rodzaju przesyłki i adresu dostawy, zwykle do 3 dni roboczych od daty nadania przesyłki. ORFI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ew. opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących po stronie firmy spedycyjnej, realizującej dostawę danego zamówienia lub z przyczyn spowodowanych siłą wyższą.
 1. Dostawa zamówionych produktów jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
 1. Koszty wysyłkowe zależą od wybranego sposobu wysyłki i sposobu płatności (przedpłata 100% czy za pobraniem). Szczegółowy cennik kosztów wysyłki jest dostępny w zakładce Dostawa.
 1. Klient może też wybrać osobisty odbiór zamówienia (przez siebie lub przez osobę upoważnioną) w siedzibie ORFI pod adresem: ul. Polna 10/14, 00-625 Warszawa.
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI.
 1. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione towary:
 1. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie ORFI: ul. Polna 10/14, 00-625 Warszawa,
 2. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 3. płatność elektroniczna (on-line) za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługa płatności elektronicznych jest prowadzona przez PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta jako sposobu płatności przelewu tradycyjnego lub płatności elektronicznej (on-line), zamówienie jest przekazywane do realizacji po jego opłaceniu. W przypadku niedokonania płatności za zamówienie w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 1. Każda przeprowadzona w sklepie transakcja dokumentowana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym. Domyślnie (jeśli nie zaznaczono inaczej), transakcje dokumentowane są paragonami fiskalnymi. Faktury wystawiane są na życzenie Klientów. W celu otrzymania faktury należy w formularzu zamówienia zaznaczyć opcję "Proszę fakturę VAT" oraz wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku braku takich danych, transakcja zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym.
 1. REKLAMACJE.
 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczania Klientom produktów bez wad. Sprzedający ponosi wobec Klientów odpowiedzialność, z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 556 i kolejne).
 1. W przypadku otrzymania produktu niezgodnego z zamówieniem Klient winien zgłosić ten fakt na adres mailowy: sklep@orfi.pl.
 1. Przy odbiorze przesyłki Klient (lub osoba upoważniona) winien sprawdzić jej zawartość. W przypadku wystąpienia uszkodzeń w transporcie lub gdy zawartość paczki okaże się być uszkodzona, należy spisać z doręczycielem protokół reklamacyjny. Jest to warunek uwzględnienia reklamacji uszkodzeń powstałych w transporcie. W przypadku spisania protokołu reklamacyjnego klient proszony jest o kontakt mailowy na adres: sklep@orfi.pl.
 1. Kolorystyka produktów (np. koszulki czy kubka) prezentowana na stronie orfi.pl/sklep może nieznacznie różnić się od rzeczywistej. Zwykle wynika to z różnic w sposobie wyświetlania kolorów ze względu na ustawienia monitora. Wizualizacja produktu i nadruku w kreatorze sklepu na charakter przybliżony. Reklamacja z tytułu ew. różnic w tym zakresie może nie zostać uwzględniona.
 1. Możliwe jest wystąpienie nieznacznych rozbieżności między tymi samymi rozmiarami produktów (np. w ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych koszulek: XS, S, M, L, XL, XXL) w zależności od dostawy. Reklamacja z tytułu ew. różnic w tym zakresie może nie zostać uwzględniona.
 1. Na materiałach o niestabilnej strukturze (takich jak np. bawełna, ceramika, poliester) ORFI nie gwarantuje pełnej powtarzalności nadruków. Może się zdarzyć, że nadruki wykonywane z tego samego pliku i na takim samym produkcie będą się nieznacznie różnić. Reklamacja z tytułu ew. różnic w tym zakresie może nie zostać uwzględniona.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 1. ZWROT TOWARU.
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia produktu.
 1. Aby skorzystać z ww. prawa Klient winien poinformować ORFI o swojej decyzji odstąpienia od umowy drogą mailową na adres sklep@orfi.pl oraz przekazać wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
 1. Zwracany towar musi być nowy, bez znaków użytkowania lub zniszczenia.
 1. Zwracane towary wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy Klient winien dostarczyć na adres: ORFI Jarosław Fiok, ul. Polna 10/14, 00-625 Warszawa.
 1. Koszt odesłania zwracanych towarów ponosi Klient. W szczególności, ORFI nie będzie odbierało przesyłek za pobraniem zawierających zwracane towary.
 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 1. ORFI zwraca pieniądze za zwracane towary w terminie do 14 dni roboczych (zwykle do 3 dni roboczych) od ich otrzymania, o ile nie zachodzą przesłanki wykluczające wynikające z opisanych wyżej zapisów (pkt. 1-6).
 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI.
 1. Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego orfi.pl/sklep jest ORFI Jarosław Fiok z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 10/14, 00-625 Warszawa, NIP: 5211032229, REGON: 142491545.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ORFI Jarosław Fiok danych osobowych zawartych w zamówieniu. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 1. Firma ORFI Jarosław Fiok informuje o stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO.
 1. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów sklepu dostępne są na stronie Polityka prywatności.
 1. UWAGI.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827).
 1. Uwagi i pytania dotyczące serwisu orfi.pl/sklep należy zgłaszać na adres mailowy sklep@orfi.pl.

Właściciel i pracownicy ORFI dziękują Klientom za odwiedzenie sklepu i życzą udanych zakupów!